Računovodskih 30

Delovno mesto računovodje se je v zadnjih 30 letih korenito spremenil. Katere so tiste glavne spremembe in ali so te spremembe res zgolj pozitivne?

V filmčku smo prikazali glavne spremembe na delovnem mestu računovodje v zadnjih 30 letih. Izpostavili smo tri obdobja: obdobje pred razvojem IKT, obdobje na začetku razvoja IKT in novosti v današnjem času na delovnem mestu računovodje. Delovno mesto računovodje se je v teh treh obdobjih drastično spremenilo: računalniška podpora je bila v prvem obdobju na delovnem mestu računovodje precej omejena, z razvojem tehnologije pa so se številne naloge zelo poenostavile, zato so računovodje dobili dodatne delovne naloge (npr. pisanje finančnih poročil). Ključna sprememba med prvim in drugim obdobjem je tudi ta, da je v številnih podjetjih začel prevladovati odprti tip pisarne, ki ima svoje prednosti in slabosti. Kot posebnost tretjega obdobja pa smo prikazali delo od doma, kjer lahko delavec večino nalog opravi kar doma na računalniku. V filmu smo prikazali tudi, kako se je skozi različna odbobja spreminjala povprečna plača. Čeprav smo izhajali iz konkretnega poklica računovodje, je večina sprememb skupna številnim poklicem.

V študijskem letu 2016/17 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Maja Krebl, Nejc Levanič, Klemen Vodopivec in Bor Vratanar so tako posneli kratek film z naslovom Računovodskih 30.

Vabljeni k ogledu na povezavi!

Screen Shot 2017-07-23 at 09.38.23