Prokrastinacija, odlašanje, zabušavanje

Bi morali v tem trenutku v resnici delati? Se učiti, opravljati neko nalogo? Če želite še nekaj časa odlašati z delom, se izogibati, preverite priložen video o prokastinaciji. V filmčku je predstavljena prokrastinacija, kako jo lahko pri sebi prepoznamo in kako lahko ukrepamo.

Prenehajte z odlašanjem, stopite v akcijo! 

V študijskem letu 2016/17 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Tjaš Debeljak, Klementina Koren, Iva Komljen in Neja Maruša Medved so tako posneli kratek film z naslovom Prokrastinacija, odlašanje, zabušavanje.

Vabljeni k ogledu na povezavi!

Screen Shot 2017-09-10 at 17.57.00