Novi pojmi s področja psihologije dela na Wikipediji

Študente psihologije se tekom študija spodbuja, da svoje raziskovalne naloge in izdelke objavljajo, ter tako pripomorejo k večji prepoznavnosti področja psihologije dela in organizacije v Sloveniji. Ti izdelki študentov so kakovostni in analitični, javna dostopnost zapisov pa omogoča branje vsem, ki jih tovrstne psihološke teme zanimajo.

Med drugim študentje oblikujejo raziskovalno nalogo o določenem področju, temi ali strokovnem izrazu s področja psihologije dela ter svoj izdelek objavijo na slovenski Wikipediji. Tudi v študijskem letu 2016/17 so študentje 3. letnika psihologije v okviru seminarja pri predmetu Psihologija dela, pod mentorstvom dr. Boštjana Bajca, uspešno dopolnili nabor osnovnih pojmov na področju psihologije dela.

Vsi osnovni pojmi so na voljo tukaj.