Prirejanje odgovorov na psiholoških testih

Kako izgleda psihološko testiranje? Ali lahko ugotovijo, da nisem iskreno odgovarjal? Kakšne bodo v tem primeru posledice?

Vse to lahko izveste v videu, kjer so študentje orisali potek aplikacije psiholoških testov v selekcijskem postopku, ki za kandidate pogosto predstavlja stresno situacijo. Predstavili so tudi možnosti za neiskreno oz. prirejeno odgovarjanje v testni situaciji, ki mnogokrat vodi v smeri socialno zaželenih odgovorov, spregovorili o možnostih odkrivanja ter predstavili morebitne posledice takšnega odgovarjanja.

V študijskem letu 2016/17 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Borut Ambrožič, Nik Krivec, Lana Kušer in Melani Medved,  so tako posneli filmček z naslovom Prirejanje odgovorov na psiholoških testih.