Prva brezplačna spletna aplikacija, ki uporabnike enostavno pripelje do relevantnih informacij s področja delovnega prava

Baza pravnega znanja v Sloveniji je ogromna, vendar je namenjena pravnikom in ni brezplačno na voljo. Na drugi strani je zanesljivih virov, ki bi vsakemu posamezniku omogočili enostavno pravno informiranje, premalo. Tako se je porajalo vprašanje, kako bi ljudem omogočili, da na čim manj obremenjujoč način pridejo do pravih in kvalitetnih pravnih informacij. Rodila se je ideja o izgradnji brezplačne pametne spletne aplikacije, kot vodiča po pravnem ekosistemu. In začeli so s področjem delovnega prava. Tako je podjetje IURALL d.o.o., v sodelovanju s Pravno Fakulteto Univerze v Ljubljani, v okviru programa Po kreativni poti do znanja, lansiralo spletno aplikacijo, kjer lahko uporabniki brezplačno dostopajo do relevantnih in strokovnih informacij s področja delovnega prava.


Spletna aplikacija za informiranje iz delovnega prava na podlagi avtomatiziranega strokovnega znanja, je predmet javnega razpisa projektnega dela z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 – 2020. Nosilec in izvajalec projekta je Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, prvi partner projekta pa je podjetje IURALL d.o.o. Končni rezultat projekta je plod dela projektne skupine, ki so jo sestavljali študenti Pravne fakultete, Ekonomske fakultete in Fakultete za računalništvo in informatiko, pod pedagoškim mentorstvom in koordinacijo doc. dr. Luke Tičarja, ki je predstojnik Katedre za delovno in socialno pravo na Pravni fakulteti, in pod delovnim mentorstvom Primoža Rojaca, direktorja prvega partnerja projekta, podjetja IURALL d.o.o.
Spletna aplikacija “Prav(n)a zaposlitev” – vodnik po pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja (http://delo.iurall.com/).

O spletni aplikaciji

Glavna misija Spletne aplikacije “Prav(n)a zaposlitev” – vodnik po pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, je premostiti vrzel med uporabniki in pravom, posameznike opremiti z razumevanjem pravnega jezika in jim omogočiti najboljšo možno pravno izkušnjo. Pri oblikovanju spletne aplikacije so se torej spraševali predvsem, kako pravne vsebine pretvoriti v obliko, ki bo uporabnikom bolj prijazna in dosegljiva, a še vedno dovolj strokovna in kvalitetna. 

S spletno aplikacijo je dostop do informacij s področja delovnega prava, za uporabnika, kar se da preprost in brezplačen, s čimer so, med drugim, reševali problem (pre)visokih ovir do prve, zanesljive pravne informacije oziroma pomoči. Poleg tega so, z načinom strukturiranja vsebine, v aplikaciji poskrbeli, da lahko posameznik hitro in enostavno pride do informacije, ki jo potrebuje, ta pa je podana v preprostem in razumljivem jeziku, tudi za tiste, ki niso vešči prava. S tem so želeli olajšati uresničevanje pravic iz delovnega razmerja, preprečevati morebitne kršitve, predvsem pa dvigniti splošno raven pravne pismenosti na tem področju. Aplikacija je zasnovana na pregleden način, vendar ne na račun pretirane poenostavitve in kvalitete informacij. Zaradi tega ni namenjena le informiranju in izobraževanju prava neukih, temveč je uporabna tudi za pravnike, ki želijo povečati učinkovitost pri delu s svojimi strankami. Spletna aplikacija oziroma pametna spletna stran je odličen primerek avtomatizacije strokovnega znanja, ki posameznikom in podjetjem omogoča hitro in natančno pridobivanje informacij s področja delovnega prava.