Pri nas nasilje ni problem! Pa res ni?

Nasilje na delovnem mestu je oblika nasilja v skupnosti, za katero je značilno, da poteka v institucionalnem okolju med posamezniki, ki (najpogosteje) niso v sorodstveni zvezi in se lahko, ali pa tudi ne, poznajo. Nasilje na delovnem mestu ne ogroža le neposrednih žrtev nasilja, temveč preko neposrednih in posrednih učinkov vpliva na organizacijo, skupnost in celotno družbo. Predstavitev sedanje situacije, ki se dogaja na različnih delovnih mestih številnim zaposlenim v Sloveniji, lahko najdete v znanstveni monografiji Obrazi nasilja na delovnem mestu – psihološki pogledi in slovenska praksa.


Nasilju na delovnem mestu je, sodeč po raziskavi, ki je predstavljena v spodnjem posterju, izpostavljenih več kot tri četrtine zaposlenih v Sloveniji. Najpogosteje so zaposleni izpostavljeni psihičnemu nasilju, med najbolj ranljive skupine pa spadajo starejši zaposleni ter zaposleni v zdravstvu, socialnem varstvu, gostinstvu in turizmu.

Geršak, T., Hauptman, T., Jehart, D., Lah, A. in Petrovčič, A. (2019). Kdaj (ni)smo žrtve nasilja – pregled splošne pojavnosti nasilja na delovnem mestu. V E. Boštjančič in A. Reberc (ur.), Obrazi nasilja na delovnem mestu: psihološki pogledi in slovenska praksa (str. 39–63). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/1881/obrazi-nasilja-na-delovnem-mestu/

Z raziskavo, predstavljeno v spodnjem posterju, so avtorji želeli poudariti pomembnost osebnosti za doživljanje nasilja na delovnem mestu in njuno povezanost s subjektivnim blagostanjem. Višja stopnja nasilja pomeni manj zadovoljne zaposlene, manj zadovoljni zaposleni pa so manj učinkoviti, kar lahko posledično vpliva tudi na manjšo konkurenčnost organizacije.

Damjanac, Ž., Gabršček, L, Konda, Z. in Kutin, A. (2019). Zadovoljen, vendar prikrito nasilen – vpliv zaznane prisotnosti nasilja na delovnem mestu na zadovoljstvo z življenjem. V E. Boštjančič in A. Reberc (ur.), Obrazi nasilja na delovnem mestu: psihološki pogledi in slovenska praksa (str. 99–115). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/1881/obrazi-nasilja-na-delovnem-mestu/

Glede na vse raziskave, ki kažejo na negativen vpliv nasilja na zmogljivost zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih, organizacijsko uspešnost, učinkovitost ipd., je pomembno, da o nasilju spregovorimo, ga preučujemo in poskušamo najti načine za njegovo preprečevanje. Avtorji raziskave, predstavljene v spodnjem posterju, so ugotovili, da ima le polovica sodelujočih organizacij sprejete preventivne ukrepe proti nasilju na delovnem mestu. Preventivni ukrepi so zelo pomembni v boju proti nasilju na delovnem mestu in so ključni za izboljšanje delovnega okolja.

Kopinič, A., Komac, Ž., Ferfolja, T., Cossutta, S. in Krsnik, J. (2019). Pri nas nasilje ni problem – aktivnosti slovenskih delodajalcev na področju preventivnih dejavnosti za preprečevanje nasilja na delovnem mestu. V E. Boštjančič in A. Reberc (ur.), Obrazi nasilja na delovnem mestu: psihološki pogledi in slovenska praksa (str. 139–166). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/1881/obrazi-nasilja-na-delovnem-mestu/