OBRAZI NASILJA NA DELOVNEM MESTU: psihološki pogledi in slovenska praksa

Na delovnem mestu bi moralo biti nesprejemljivo kakršno koli nasilje, podjetja pa bi morala imeti napisana pravila vedenja, ki bi veljala za vse. Pravila in zakonodaja trenutno namreč niso ustrezno urejeni.

Monografijo odlikuje celovit pristop, saj posamezna poglavja poleg splošnih vprašanj obravnavajo različne oblike nasilja na delovnem mestu (fizično, psihično, spolno, spletno itd.) ter poklice, kjer se nasilje pogosteje pojavlja (zdravstveno osebje, novinarji, učitelji ipd.). Poleg vzrokov za nastanek nasilja in njegove pojavnosti se monografija sprašuje tudi o možnih načinih preprečevanja nasilja. S takim pristopom avtorji osveščajo o problematiki oziroma predlagajo prijeme za zmanjševanje nasilja na delovnem mestu. – Prof. dr. Ivan Svetlik

Rezultati raziskav, ki so predstavljeni v zaključenih poglavjih, podajajo prerez razmer na različnih delovnih mestih in so usmerjeni k spodbujanju pozitivnega v delovnem okolju. Problem je prikazan z vidika posameznika ter skupin zaposlenih. Ob trpljenju, ki ga pojav povzroča prizadetim, monografija opozarja tudi na vpliv izpostavljenosti nasilju na delovno učinkovitost in uspešnost. Pojavne oblike nasilja so različne, v zadnjih letih se npr. pojavlja tudi internetno, in nerešena problematika se lahko prenaša tudi v domače okolje. Bralci bodo izčrpno in z utemeljitvami, ter prvič na tak način pri nas, poglobljeno seznanjeni z enim od najbolj perečih vprašanj delovnega okolja. – Prof. dr. Marko Polič


Namen znanstvene monografije Obrazi nasilja na delovnem mestu – psihološki pogledi in slovenska praksa je poskus orisa trenutne situacije, ki se dogaja na različnih delovnih mestih številnim zaposlenim v Sloveniji. Ideja se je pojavila kot odgovor na vedno bolj rastočo in zaželeno znanstveno vejo psihologije, imenovano pozitivna psihologija, ki v zaposlenih išče in spodbuja dobro, želeno, prijetno. Vendar če bomo tako znanstveniki kot praktiki »govorili le o soncu, zanemarili pa dež, težko govorimo o vremenu in splošni klimi«. Pomembno je, da na vsako delovno situacijo, pa naj bo to v primeru natakarja, ki streže kosila v gostinskem lokalu, timskega sestanka medicinskega osebja ali sindikalnega zborovanja zaradi zmanjšanja delovnih pravic, pogledamo z vseh možnih perspektiv.


Znanstveno monografijo lahko prelistate tukaj, kupite pa jo lahko na tej povezavi.