Študirati ali ne, to je zdaj vprašanje – motivacija študentov za študij

Avtorica: Lorena Brzuhalski

Študij je beseda, ki je vsem zelo dobro poznana. Poleg različnih uradnih definicij zaznamuje tudi določeno obdobje življenja brez katerega, po besedah mnogih, naj mladi ne bi imeli prihodnosti. Zakaj se sploh odločiti za študij danes? Nekateri si študij izberejo zaradi resničnega zanimanja, drugi si želijo dobro službo in plačo, spet tretji študirajo, ker ne vedo, kaj naj bi počeli s svojim življenjem po srednji šoli. To so le nekateri izmed razlogov za študiranje. 

Dva obraza motivacije

Na splošno motivacija predstavlja neko gonilo usmerjanja, nadzora in vztrajnosti v človeškem vedenju. Za študij relevantna akademska motivacija zajema skupek vedenj, ki vodijo do učenja in doseganja uspeha. Kot pri splošni motivaciji, tako tudi pri akademski motivaciji ostajajo zunanji (npr. pridobitev statusa, možnost zaposlitve, dobra plača) in notranji motivatorji (zanimanje, osebno izpopolnjevanje, želja po učenju). Študenti, ki so notranje motivirani, se v študijske dejavnosti vključujejo zaradi izziva in radovednosti. Takšnim študentom tudi težka obdobja predstavljajo izziv. Po drugi stani se študenti, pri katerih prevladuje zunanja motivacija, ukvarjajo s študijskimi dejavnostmi z namenom pridobitve določenih rezultatov, kot so doseganje nagrad ali izogibanje kazni, ki niso nujno povezane s samo študentsko dejavnostjo. Poleg tega so lahko pogosto nagnjeni k odlašanju, kar jim povzroča še dodatne težave, ko se obveznosti naberejo. 

Sodobni študenti

Sam proces študiranja in s tem tudi motivacija študentov sta tesno povezana s trenutnim družbenim sistemom – kapitalizmom. Kot samo ime pove, je v ospredju kapital, večinoma finančne narave. Čeprav sem prepričana, da obstaja veliko študentov, ki jih res zanima izbrana študijska smer, vem da obstaja še več tistih, ki študirajo zaradi finančne varnosti, družbenega statusa ali kaj bi lahko počeli.

Za primer bom vzela nekaj mojih prijateljev. Ko sem jih na začetku prvega letnika vprašala, zakaj so se odločili za študij, jih je večina odgovorila nekako tako: »Ja veš, da ne vem.« ali pa »Ko končam faks, bom imel/a res dobro plačo.« ali »Končal/a sem gimnazijo in mi ne preostane nič drugega kot da grem na faks, ker za delo še nisem pripravljen/a.«. Kaj lahko sklepamo iz tega? Da je to motiviran/a študent/ka? Vsekakor je oseba motivirana, samo ne notranje motivirana. Ali je to nekdo, ki bo sigurno zaključil študija? Nekdo, ki bo imel rad svoje delo? Najverjetneje ne! To bo nekdo, ki morda študija ne bo zaključil, komur morda ne bo pomembno, ali bo šel v službo dobre ali slabe volje, ker dela to kar ima ali nima rad, ampak nekdo pri komur bo morda sčasoma izginila pomembnost finančne koristi, statusa in podobnih stvari ter bo nezadovoljen, ker ne bo imel občutka poklicne izpolnjenosti.

Zagotovo je pri večini študentov, ki se odločijo za študiranje, na začetku prisotna kombinacija notranjih in zunanjih motivatorjev, vendar pri veliko študentih prevladajo zunanji motivatorji kar je zelo problematično, saj so le ti razmeroma kratkotrajni. Pri študentih, ki jih motivirajo zuananji dejavniki se pojavljajo višje stopnje osipa. Pri študentih, ki so notranje motivirani za študij, se zgodi ravno obratno oz. njihova notranja motivacija pripomore k temu, da študij dokončajo. Drugače rečeno, tisti, ki jih študijska smer res zanima in si želijo vedeti več, bodo zagotovo v večji meri zaključevali študij, kot tisti, ki jim primanjkuje želje in radovednosti za študij. 

Zakaj sploh študiram?

Prepričana sem, da si je zgoraj navedeno vprašanje vsaj enkrat v življenju zastavil vsak študent. Tudi jaz si ga zastavim vsaj petkrat na semester. Velikokrat se tudi vprašam, kaj me motivira za nadaljevanje študija? Lagala bi, če bi rekla, da sem izključno notranje motivirana. Niti približno. Pri meni sta prisotni obe vrsti motivacije. Eden izmed razlogov zakaj študiramje zagotovo želja po varnosti zaposlitve in dobra plača v prihodnosti, ampak če smo iskreni, kdo pa nima te želje? Na srečo pa me psihologija tudi resnično zanima. Včasih, ko se mi ne da učiti in se udeleževati predavanj, se vprašam – zakaj sem tukaj? Motivirala me je želja po spoznanju človeške psihe, želja pomagati drugim v stiski in razumevanju lastnih stisk ter želja, da bom v prihodnje poskušala dati največ od sebe, v tem kar bom počela. To so glavni razlogi zaradi katerih vsak dan vstanem in grem na neobvezna predavanja.

Še za konec …

Vsi študentje smo različni ter imamo različne ideje, želje in potrebe. Za trenutne in še posebej bodoče študente je pomembno, da ozavestijo to, kar jih res motivira za študij in se na podlagi tega odločijo, kaj si zares želijo in ali bo bodoči poklic pri njih spodbudil občutek poklicne izpolnjenosti. Dobili ste vpogled v to, kako razmišljam jaz in kaj motivira mene. Kateri obraz motivacije pa je najbolj izražen pri tebi?

O AVTORICI

Moje ime je Lorena Brzuhalski in prihajam iz Hrvaške. Sem študentka prvega letnika druge stopnje psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. V prostem času se ukvarjam z risanjem, moj najnovejši hobi pa je igranje kitare. Področje psihologije, ki me najbolj zanima pa je pedagoška psihologija in delo z otroci.