Kako dobiti službo v dobi starizma?

Photo by Ron Lach on Pexels.com

Starizem je diskriminacija na podlagi starosti, gre pa za eno najpogostejših oblik diskriminacije na delovnem mestu. Takšna praksa je nedopustna, saj bi delodajalci morali zaposlovati predvsem na podlagi posameznikovih kompetenc. O etičnosti starizma smo v blogu že pisali, v tokratnem videu pa avtorice ponudijo praktične nasvete, kako se izogniti tovrstni diskriminaciji.


Avtorice: Larisa Kac, Živa Krajnc, Teja Kurko

Postavite se v vlogo vodje kadrovske službe. K vam na razgovor prideta osebi, stari 30 let in 55 let. Obe osebi se enako dobro odrežeta na testiranjih in ustrezata vsem zahtevam delovnega mesta. Katero osebo boste zaposlili?

Posamezniki, starejši od 50 let, ki izgubijo trenutno službo, so v primerjavi z mlajšimi več kot dvakrat bolj verjetno nezaposleni dve leti ali več. To razliko lahko pojasnimo z močno razširjenim starizmom, saj je najpogostejša oblika ravno zavrnitev starejšega zaradi mlajše, pogosto manj izkušene osebe. Starizem kljub splošnemu prepričanju nikakor ni upravičen predsodek, saj raziskave kažejo, da ni povezave med starostjo in izgubo inovativnosti oziroma delovne uspešnosti.

Nasvete, kako izboljšati svoje zaposlitvene možnosti v dobi starizma, si lahko ogledate v spodnjem videu.