Coaching pristopi

Coaching behavioristične smeri je strukturiran odnos med coachem in klientom ali skupino klientov, fokusiran na proces. Vključuje ocenjevanje, raziskovanje vrednot in motivacije, postavljanje merljivih ciljev, definiranje akcijskih načrtov in uporabo veljavnih orodij in tehnik za razvoj kompetenc in odpravo blokad z namenom doseganja pomembnih sprememb v klientovem privatnem življenju in karieri. Več o tej temi si lahko preberete tukaj.