Moč in vpliv kot dejavnika uspešnega vodnje v javni upravi

V študijskem letu 2013/14 so študenti Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič predstavili moč in vpliv kot dejavnika uspešnega vodje upravi ter na koncu pripravili predstavitev (v Power Point Showu – .pps). Prispevek predstavi pojme moč in vpliv ter kakšna je njuna interakcija. Podane so smernice za uspešno vodenje in dva videa, ki omenjene pojme prikazujejo. Tukaj si lahko pogledate več.