Trg dela v prihodnosti skozi oči mladih

Trendi, projekti mladih in njihovi odzivi v anketi o prihodnjih oblikah dela, vabijo, da resno premislimo o oblikah šolanja, izobraževanja in usposabljanja: na ravni obveznega šolanja, dodatnega formalnega izobraževanja in dopolnilnega usposabljanja. Če prisluhnemo sporočilom mladih, bodo morale spremembe upoštevati več praktičnega dela pri konkretnih, življenjskih izzivih, vrhunskosti v mentorstvu, s poudarkom na učinkovitih oblikah sodelovanja ter soustvarjanja in vsestranskem razvoju osebnosti. In še enega njihovega povabila ne smemo prezreti: mladi želijo konstruktivno soustvarjati svojo prihodnost, tudi pri načrtovanju svojega izobraževanja.

Več o tem, kako mladi vidijo trg dela v prihodnosti si preberite v tem članku.

Kodrin, A. in Bulc, V. (2013). Trg dela v prihodnosti skozi oči mladih: Globalna platforma Challange: Future za globalne priložnosti mladih. HRM: Strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu, 11(53), str. 52-55.