Psihološke značilnosti zaposlenih v prodaji – analiza glede na izbrane dejavnosti v gospodarstvu

Pri izboru kadrov za določeno delovno mesto se podjetja pogosto soočajo z vprašanjem, kateri so tisti dejavniki, ki v največji meri vplivajo na delovno uspešnost zaposlenih. V diplomski nalogi je Petra Novak iskala odgovor na vprašanje, ali se psihološke značilnosti zaposlenih v prodaji med seboj razlikujejo glede na spol, gospodarski sektor in glede na delovno mesto zaposlenih. Ugotovila je, da se razlike med posameznimi skupinami zaposlenih v prodaji izražajo predvsem na področju osebnostnih lastnosti in manj na področju čustvene inteligentnosti in optimizma.

Ugotovitve diplomske naloge so lahko v pomoč predvsem delodajalcem, iskalcem zaposlitve, kariernim svetovalcem in kadrovskim agencijam pri bolj učinkovitemu izboru kadrov na področju prodaje. Raziskava ponuja tudi dobro izhodišče za podrobnejše analize na tem področju, zlasti z vidika razlik med delovnimi mesti v prodaji ter različnimi gospodarskimi sektorji. Diplomska naloga je lahko zanimivo branje tudi za vse, ki želijo bolje spoznati poklic prodaje, osvetljen s psihološkega vidika. Več o tej temi si lahko preberete v diplomski nalogi Psihološke značilnosti zaposlenih v prodaji – analiza glede na izbrane dejavnosti v gospodarstvu.