Če komu pripadaš

Piše: Elena Skok

“Če pripadaš skupini, se z njimi tudi družiš!”

Ta teden sem se udeležila prvega srečanja Kluba alumnov Oddelka za psihologijo. Po uvodnih govorih  koordinatorice kluba doc. dr. Eve Boštjančič in predstojnice Oddelka red. prof. dr. Darje Kobal Grum smo poslušali  zanimiva razmišljanja treh študentov psihologije. Mladi in stari psihologi smo ponovno sedeli  v legendarni predavalnici št. 34, obujali spomine in ugotavljali, da se pravzaprav ni veliko spremenilo, le stoli v predavalnici so sedaj rdeči. Ampak, seveda so prostori skorajda nespremenjeni, stroka je pa že daleč naprej od »naših« časov. V prvem nadstropju smo ob kozarcu pijače in prigrizku poklepetali, obnavljali stara poznanstva in ustvarjali nova ter hvalili idejo o Klubu, ki nas povezuje.

Razmišljam o skupinah, ki jim pripadam. Več jih je. Sem del mnogih krogov sorodnikov in prijateljev,  celo s sošolci iz gimnazije se redno srečujemo. Bila pa sem na primer del kadrovske službe in širšega kolektiva, vendar to nisem več. Razlika je seveda v tem ali so vezi, ki nas povezujejo v skupnost še žive ali pa je to del naše preteklosti.

Ena pomembnejših in bolj trajnih skupin je tudi stanovska skupnost psihologov. Toda ali sem res del te skupnosti, če nimam nobenih stikov, če me ne zanimajo kolegi, stroka, dogajanje na moji alma mater, torej fakulteti, ki sem jo obiskovala? Odgovor bi bil v tem primeru seveda negativen.

Stanovsko povezovanje je za posameznika pomembno na več ravneh. Med kolegi najde odgovore na svoja strokovna vprašanja in dileme. Druženje pomeni tudi začasen izstop iz stresnega službenega okolja,  tu ga kolegi morda bolj razumejo kot tisti izven tega kroga. Tu se počuti varnejšega in del večje kompetentne skupine ne pa osamljen jezdec kot je sicer pogosto psiholog v svojem delovnem okolju. Izmenjava izkušenj in znanj je hrana, ki jo mnogo premalo uživamo.

In kaj med drugim najdemo napisanega o alumnih na spletni strani oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani?

Želimo si, da bi Klub alumnov Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani združeval, povezoval in spremljal vse generacije diplomantov Oddelka za psihologijo FF UL. V njem bomo našli svoje študijske kolege – starejše, ki so že vrsto let vpeti v delo na psihološkem ali drugih sorodnih področjih, in mlajše diplomante, ki trg dela šele spoznavajo. Namen Kluba alumnov je izmenjava informacij med diplomanti Oddelka, vzdrževanje obstoječih kolegialnih vezi in tkanje novih, pa tudi gradnja pripadnosti stroki in našim koreninam. Študij psihologije na Oddelku za psihologijo FF UL je bil naša odskočna deska v odraslost in poklic psihologa. Pomembno nas je oblikoval. Včasih se tega ne zavedamo, a brez njega bi bili drugačni. Če bi študirali drugje, bi svoje življenje gradili na drugačnih temeljih.

Vrednote Kluba alumnov Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani:

  • ohranjanje povezanosti in komunikacije med diplomanti Oddelka,
  • ohranjanje in negovanje pripadnosti Oddelku,
  • širitev in utrditev ugleda Oddelka doma in v tujini,
  • razvoj in promocija psiholoških spoznanj, pristopov in delovnih izkušenj diplomantov Oddelka,
  • prenos znanstvenih spoznanj v prakso ter prenos potreb iz prakse do zaposlenih na Oddelku,
  • aktivna vloga psihologov v družbi.

Kaj ponuja Klub alumnov Oddelka za psihologijo FF UL?

  • povezovanje diplomantov Oddelka na rednih letnih srečanjih in ob drugih priložnostih,
  • izobraževalne delavnice, seminarje, okrogle mize, strokovna predavanja,
  • aktivno sodelovanje Kluba alumnov Oddelka za psihologijo FF UL s Filozofsko fakulteto (sodelovanje pri projektih, prenos izkušenj iz prakse v študijski proces).

Čestitke dr. Evi Boštjančič in vsem, ki imajo zasluge, da je klub zaživel!

—————————————————————————————————————————–

Za vse tiste, ki vas zanima več o delovanju kluba alumnov pa še povezava:  http://psy.ff.uni-lj.si/slo/Predstavitev/Klub_alumnov