Koliko različnih karier boste imeli?

KarieraTokrat ste v naši spletni anketi odgovarjali na vprašanje o številu pričakovanih karier. Kaj sploh pomeni delovna kariera? V osnovi gre za vzorec delovnih izkušenj, ki usmerjajo posameznikovo življenje (Greenhaus idr., 2000). Vendar pa se je dojemanje pojma kariere skozi 20. stoletje spreminjali, predvsem zaradi razvoja tehnologije in spreminjanja trga dela. Mladi iz t.i. generacije Y tekom svojega dela vedno pogledujejo za novimi delovnimi mesti. Zaradi visoke stopnje brezposelnosti in zmanjševanja števila pogodb za nedoločen čas, je vedno več samozaposlenih posameznikov, projektnega dela in spreminjanja kariernih usmeritev. Zato se spreminja tudi pojmovanje kariere. Medtem ko so včasih zaposleni napredovali znotraj istega podjetja, sta danes bolj značilni proteanska kariera in kariera brez mej. Proteanska kariera predstavlja kariero, ki jo posamezniki oblikujejo v skladu z lastnimi vrednotami, kriteriji uspeha pa so subjektivni. Kariera brez mej je neodvisna od organizacijskih smernic za oblikovanje kariere in vsebuje priložnosti, ki vključujejo več kot enega delodajalca. Tudi delodajalci cenijo fleksibilnost, po drugi strani pa se posamezniki ne želijo omejevati samo na eno delovno mesto. Odgovori v anketi z naše spletne strani kažejo na to, da skoraj polovica (45%) posameznikov pričakuje, da bo imela tri ali štiri kariere, kar pomeni, da se ne želijo omejiti le na eno delovno mesto. Malo manj (41%) jih pričakuje eno ali dve karieri, iz česar lahko sklepamo, da je zaposlenim še vedno pomembna varnost delovnega mesta. Približno desetina (12%) je odgovorila, da pričakujejo celo pet karier ali več. Pojmovanje kariere se razlikuje med različno starimi posamezniki, ki pripadajo različnim generacijam, zato bi bilo zanimivo raziskati, kakšne so razlike v številu pričakovanih karier med različnimi generacijami. Zagotovo pa obstajajo razlike med posamezniki, saj se v zahodni kulturi poudarja individualnost, pomembnejši kot objektivna uspešnost v karieri pa je posameznikov lastni pogled na uspešno kariero. Marci Alboher je leta 2007 napisala knjigo z naslovom One Person/Multiple Careers: A New Model for Work/Life Succes. V njej opisuje t.i. slash kariere, kar pomeni, da se posameznik lahko identificira z več delovnimi pozicijami ali nazivi. Pravi, da je doživljenjska služba izgubila mesto simbola ekonomske varnosti, saj se zaposleni zavedajo, da je od njih odvisen tako njihov dohodek kot izkoriščen potencial in občutek zadovoljstva. Več o sodobni karieri si lahko preberete na: https://psihologijadela.com/2014/03/20/sodobna-kariera-in-pripadnost-poklicu/ https://sl.wikipedia.org/wiki/Kariera http://cognoscenti.wbur.org/2013/07/12/slash-careers-amy-gutman

Neža Prelog