Absentizem in prezentizem

V študijskem letu 2014/15 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Patricija Horvat, Tara Klun in Nežka Sajinčič so posnele kratek film z naslovom Absentizem in prezentizem. V kratkem filmu boste izvedeli, kaj absentizem in prezentizem sta, kateri so najpogostejši razlogi, ki zaposlene vodijo v prezentizem, kako se le-ta kaže pri delu, kaj to za podjetje pomeni ter kaj lahko naredimo, da bi prezentizem preprečili. Film si lahko ogledate tukaj: