Šest klobukov na sestanku!

V študijskem letu 2014/15 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Matic Cizel, Gaja Koler, Karmen Vajngerl so posneli kratek film z naslovom Šest klobukov na sestanku! V filmu so predstavili De Bonovo tehniko kreativnega razmišljanja in učinkovite komunikacije v skupini – šest klobukov razmišljanja.