Socialno podjetništvo kot možnost zaposlitve!

V študijskem letu 2014/15 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Neža Štiglic, Urška Marušič in Barbara Fidler so posnele kratek film z naslovom  Socialno podjetništvo kot možnost zaposlitve! V filmu so poskušale prikazati, kako dobro je ta pojem v Sloveniji sploh poznan, kako izgledajo socialna podjetja v Sloveniji ter kakšne so prednosti in pomanjkljivosti socialnega podjetništva.