Vloga osebnostnih lastnosti študentov pri vključevanju v mentorski odnos na zaposlitvenem področju

V zadnjem času odkrivajo pomembne pozitivne učinke mentoriranja za mentoriranca, mentorja in tudi za samo organizacijo, v kateri le to poteka. Magistrska naloga se osredotoča na formalne programe mentorstva, pri čemer ugotavlja razliko v osebnostnih značilnostih med študenti, ki so vključeni v formalni mentorski program in tistimi, ki v tovrstne programe niso vključeni. Več si lahko preberete v magistrskem delu Alenke Žnidaršič.