Bi zavzetemu, zagnanemu, entuziastičnemu posamezniku rekli, da je strasten delovec?

Danes je na delovnem mestu zelo pomembna strast do dela, ki ga opravljamo. Kljub temu, da velika večina ljudi z lahkoto prepozna posameznike, ki jih v življenju ali delovnem okolju vodi strast do dela, pa naletimo na marsikatero težavo, ko želimo ta konstrukt teoretično opredeliti. Prvi razlog je ta, da kritiki raziskovalcem omenjenega fenomena očitajo, da gre za enak, že raziskovan konstrukt, zapakiran v novo embalažo. Če bi na primer želeli poiskati asociacije, ki nas spominjajo na besedo strast, bi kmalu prišli do pridevnikov entuziastičen, zagnan, vztrajen, blažen ali posvečen delu. Nič čudnega torej, da se pojem »strasti pri delu« tesno povezuje z drugimi, že predhodno opredeljenimi konstrukti, kot so zavzetost pri delu (angl. work engagement), deloholizem, opolnomočenje (angl. empowerment), pozitivno čustvovanje in notranja motivacija. Omenjene povezave in več o tematiki strast na delovnem mestu lahko najdete v seminarski nalogi kolegice Urške Marušič.