Zakaj je pomembno, da si zaposleni lahko preoblikuje delovno mesto?

V slovenskem prostoru je model preoblikovanja dela razmeroma nepoznan. Metode in tehnike, ki jih opisuje, definira in predlaga, predstavljajo nov pogled na načrtovanje dela. Pomembnost koncepta se kaže predvsem preko dobro prakse ter izsledkov raziskav. Uspešno preoblikovanje dela, je proces v katerega je vpleten zaposleni sam, in lahko s svojimi proaktivnimi in prilagoditvenimi namerami pozitivno vpliva na delovno zavzetost, učinkovitost ter dobro počutje. Namen seminarske naloge, študentke psihologije Mete Jerale, je predstaviti razmeroma nov koncept v prostoru psihologije dela in organizacije ter ovrednotiti njegovo praktično vrednost, temelječ na izsledkih raziskav.