Zavedanje sebe in delovnega okolja: čuječnost na delovnem mestu

Piše: Simona Klančnik

Si želite ustvariti delovno okolje v katerem bodo zaposleni želeli delati, bodo imeli dobre odnose in bodo znali zmanjšati vplive stresa? Menimo, da bi na zastavljeno vprašanje morali odločno odgovoriti z ”DA”. Kajti zadovoljni zaposleni, uslužbenci s seboj prinašajo tudi bolj zadovoljne stranke, kar pa posledično privede do bolj produktivnega in dobičkonosnega poslovanja. Želite izvedeti kako kultura, ki je usmerjena na svoje zaposlene, izgleda v praksi? Če ste odgovorili pritrdilo, vas vabimo, da si preberete naš današnji prispevek.

LL TIME CLASSICS

Pomembno je, da ste pozorni na dogajanje v delovnem okolju že na samem začetku dneva, delovnika (Engelhart in Engelhart, 2014).  V ta namen vam je lahko v pomoč vaja, kjer uslužbence, ki istočasno prihajajo na delovno mesto, razdelite v pare in jim predate nalogo, da si morajo izmenično zastaviti dve vprašanji (Engelhart in Engelhart, 2014). Prvo vprašanje naj bo takšno, da bo izpostavilo kakršnekoli distraktorje, motilce, neprijetna čustva (npr. Opažam, da si danes slabe volje. Kaj te teži?). Drugo vprašanje pa naj prebudi v zaposlenih pozitivne občutke (npr. Za katero stvar si hvaležen?). Na ta način lahko pomagamo zaposlenim, da se bolje zavedajo sebe in drugih. Prav tako se naučijo poslušati drug drugega in se med seboj tesneje povežejo. Kasneje tekom dela pa lahko pridobljene veščine uporabijo tudi pri delu s strankami (Engelhart in Engelhart, 2014).

Opisana vaja temelji na konceptu čuječnosti (ang. Mindfulness). Kaj pa je pravzaprav čuječnost? Čuječnost opisuje sposobnost zavedanja vašega telesa, občutij, misli v tem trenutku (Jaret, 2015). Je stanje, v katerem se zavedamo kaj se dogaja znotraj našega telesa in v okolju, ki nas obdaja oz., da smo prisotni v tem trenutku in ne razmišljamo o prihodnosti ali o tem kar se je zgodilo v preteklosti (Jaret, 2015). Bistvena sestavina čuječnosti je sprejemanje (Jaret, 2015). Ne glede na to kakšne misli se nam trenutno podijo po glavi, kaj občutimo, tega ne sodimo (npr. naše misli niso ne napačne in ne prave). Vse samo opazujemo, sprejemamo in se premikamo v času, ne da bi se zalotili pri presojanju lastnih misli, občutij (Jaret, 2015).

Sedaj, ko smo na kratko opredelili pojem čuječnosti, lahko pogledamo kako se ga še da uporabiti v delovnem okolju in katere prednosti s seboj prinaša.

ddd

Čuječnost krepi čustveno inteligentnost, samozavedanje in samoopazovanje ter sposobnost upravljanja z negativnimi čustvi in povečuje splošno psihično blagostanje (Hansen, 2012). Prav tako se njene prednosti odražajo na merljivih področjih kot so (Hansen, 2012): zmanjšanje stresa, nižji krvni pritisk, odpornejši imunski sistem, izboljšanje spomina, manj depresivnosti in anksioznosti. Če pogledamo naštete pozitivne plati, lahko razberemo, da izvajanje vaj, ki temeljijo na čuječnosti, ni priporočljivo samo na osebni, privatni ravni temveč ima vadba lahko koristne učinke tudi v delovnem okolju. Poleg tega, da imajo zaposleni boljše psihično blagostanje in višje zadovoljstvo, lahko izboljšajo tudi reševanje konfliktov, sposobnost medsebojnega komuniciranja, sposobnost upravljanja in uravnavanja stresa. Prav tako pa vaje pozitivno vplivajo na zdravstveno stanje zaposlenih, kar posledično privede do manjšega absentizma na delovnem mestu in bolj produktivnega, učinkovitega dela z boljšimi rezultati.

Vse zgoraj naštete prednosti, ki jih s seboj prinašajo vaje, ki temeljijo na čuječnosti, so znale prepoznati tudi dobro uveljavljenje svetovne organizacije. Tako so svojim zaposlenim (od vodilnega kadra pa do najnižjega položaja na hierarhični lestvici) ponudile programe in treninge čuječnosti. Na spisku lahko najdemo (Hansen, 2012):

 • Apple
 • Google
 • Deutsche Bank
 • Procter & Gamble
 • Astra Zeneca
 • General Mills
 • Aetna

Če želite tudi vi v svojem delovnem okolju uporabljati pristope, ki temeljijo na čuječnosti vam prilagamo nekaj preprostih vaj in napotkov (Hansen, 2012):

 • Poskušajte 5 minut na dan nič početi
 • Postanite pozorni na vaše občutke (npr. kaj zaznavate, ko se vaši prsti sprehodijo po tipkovnici) in zvoke, ki vas obdajajo (npr. kaj slišite, ko tipkate po tipkovnici)
 • Bodite pozorni kako se vaša stopala dotikajo tal medtem, ko hodite v službo
 • Da ne boste pozabili na te preproste vaje, si lahko določite signal, ki vas bo na to opomnil (npr. vsakič ko zagledam stop znak, se poskušam zavedati, kakšne misli mi rojijo po glavi v tistem trenutku in jih sprejmem brez obsojanja)
 • Več nasvetov lahko najdete tukaj

hiking tips

Za konec vam ponujamo še posnetek pogovora z  Mario Gonzalez, ki je avtorica knjige Mindful Leadership, kjer pojasni koncept čuječnosti ter kako ga lahko uporabimo (praktične vaje), ko želimo zmanjšati stres na delovnem mestu. Prav tako pa vam prilagamo tudi povezavo do predstavitve čuječnosti v podjetju Google ter povezavo do njihovega programa, ki poteka pod imenom Serch Inside Yourself.

Povezava do pogovora: https://hbr.org/ideacast/2013/12/reduce-stress-with-mindfulness

Povezava do predstavitve čuječnosti pri Googlu: https://youtu.be/3nwwKbM_vJc

Povezava do Googlovega programa: https://siyli.org/

Viri: