Pot asertivnosti ali Kako se postaviti zase?

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Doris Maljevac, Zala Koder, Maja Vovko in Luka Šantl so posneli kratek film z naslovom Pot asertivnosti ali Kako se postaviti zase? Preko videoigre so predstavili, kaj pomeni asertivno vedenje in kaj nam prinaša. V kolikor se na delovnem mestu ali sicer ne znate postaviti zase in jasno izraziti svojih mnenj in stališč, je ogled videa za vas lahko prvi korak na poti asertivnosti.

Vabljeni k ogledu!