Čuječnost na delovnem mestu

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Nika Osredkar, Blaž Podobnik, Maruša Švigelj, Matevž Čebašek, Ania Deželak in Marko Javeršek so posneli kratek film z naslovom Čuječnost na delovnem mestu. V filmu predstavljajo, kako lahko spodbujanje ČUJEČNOSTI pri delavcih v vaši organizaciji pomaga pri dvigu njihove delovne uspešnosti, izboljšanju medosebnih odnosov ter soočanju s stresom. Usmerjati pozornost na sedanji trenutek brez obsojanja je spretnost, ki se je lahko naučimo vsi ter pozitivno vpliva tako na posameznika kot tudi na celotno organizacijo. Treninge čuječnosti ponuja mnogo velikih korporacij in tudi v Sloveniji je vse več možnosti, da svojim zaposlenim pokažemo, kako z uporabo zmožnosti, ki so že v nas, zmanjšati vsakodnevni stres.

Vabljeni k ogledu!