Lahko hrup iz okolja pripomore k produktivnosti in ustvarjalnosti?

Ste vedeli, da lahko ambientni zvoki, ki so vedno prisotni v našem okolju, vplivajo na vašo ustvarjalnost? Raziskovalci Metha, Zhu in Cheema so odkrili, da zmeren nivo (70dB) hrupa iz ozadja (v njihovem primeru ambientni zvoki iz restavracije) nasproti nizkemu (50dB) inducira procesno ne-pretočnost, kar vodi do abstraktne kognicije in posledično poveča kreativnost. Visok nivo hrupa (85dB) pa po drugi strani ovira ustvarjalnost z zmanjšanjem informacijskega procesiranja.

Tako zmeren kot visok nivo hrupa iz ozadja vodita do bolj abstraktnega procesiranja v primerjavi z nizkim nivojem. Zmerni nivo hrupa iz ozadja producira ravno dovolj distrakcije, da inducira ne-pretočnost, kar zviša kreativnost, medtem ko visoki nivo hrupa iz ozadja vodi do visoke ravni distrakcije, posledično pa do zmanjšanja informacijskega procesiranja in torej kreativnost znižuje. Ugotovili so tudi, da zmeren nivo hrupa iz ozadja ne samo zviša kreativnost – vodi tudi do večjega sprejemanja inovativnih izdelkov. Poslušanje zmernega hrupa iz ozadja torej povečuje verjetnost, da bo posameznik nek inovativen izdelek tudi kupil.

Ko skušate rešiti nek problem ali pa iščete alternativne rešitve, se torej ne zaprite v tiho sobo, ampak pojdite iz vaše cone udobja in se odpravite v relativno hrupno okolje, npr. v kavarno, saj taki ambientni zvoki lahko spodbudijo abstraktno mišljenje in generiranje kreativnih idej. Če pa bi si želeli ambientne zvoke poslušati kar doma ali pa iz pisarne, pa je nekaj take ambientne glasbe dostopne na tej povezavi.

Metha, R., Zhu, R. J. in Cheema, A. (2012). Is noise always bad? Exploring the effects of ambient noise on creative cognition. Journal of Consumer Research, 39(4), 784-799.

572x429_ambient-noise

Celoten članek je dostopen tukaj.