Mediacija v poslovnem svetu

Mediacija ali posredovanje je oblika alternativnega reševanja sporov, kar pomeni, da gre za nesodno obliko reševanja sporov, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora in priti do kompromisne rešitve, ki je zadovoljiva za obe strani v sporu. Mediacija je učinkovita in poteka brez zavlačevanja, prav tako je ekonomična, saj je postopek cenejši od vseh drugih načinov reševanja spora. Rešitev spora z mediacijo je možna že na prvem srečanju.

Mediacijo lahko uporabljamo kot način reševanja sporov med zaposlenimi na različnih ravneh znotraj organizacije ali pa med organizacijami samimi. Za mediacijo so primerni tako individualni kot kolektivni delovni spori (Cerar, 2010). Z mirnim načinom reševanja konfliktov med zaposlenimi v podjetju skrbimo za dobre odnose in prispevamo k večji motiviranosti in učinkovitosti zaposlenih, mirno reševanje konfliktov med poslovnimi partnerji pa je pomembno za ohranjanje pozitivnega odnosa in dobrih poslovnih odnosov (Prosenc, 2009).

Več o tem, kako bolj natančno poteka mediacija, kako jo lahko uporabimo v podjetjih in gospodarskih sporih, si lahko preberete v seminarski nalogi Nike Osredkar. Na koncu seminarske naloge lahko najdete tudi opise praktičnih primerov uporabe mediacije v različnih podjetjih.

pexels-photo-70292