V številkah: starejši zaposleni

Piše: Kaja Galič

Zaradi podaljšanja življenjske dobe se število starejših prebivalcev povečuje in posledično  narašča tudi število stareješih zaposlenih. Po 197. členu Zakona o delovnih razmerjih, so kot starejši delavci opredeljene osebe starejše od 55 let.  Le ti v pokoj pogosto odhajajo zgarani, zato bi morali delodajalci več pozornosti namenti prav tej populacij.

Po napovedih Statističnega urada Slovenije naj bi bilo leta 2035 starejših oseb dvakrat toliko kot otrok. Po nekaterih napovedih naj bi do leta 2030 v številnih evropskih državah delavci, stari od 55 do 64 let, pomenili vsaj 30 % delovne sile. Zaključimo lahko, da je problematika starejših zaposlenih zelo aktualna in postaja vse pomembnejša.

 

 

Viri:

http://www.stat.si/statweb

https://www.ess.gov.si/trg_dela

http://www.nijz.si/