Metastereotipi starejših zaposlenih: pot do spremembe

Metastereotipi starejših zaposlenih imajo lahko pomembno vlogo pri razumevanju težav, s katerimi se soočajo na delovnem mestu. V še eni od raziskav, ki se je osredotočala na starejše zaposlene, so študentke psihologije s pomočjo vprašalnika preverjale stopnjo prisotnosti metastereotipov starejših na delovnem mestu in s pomočjo kvazieksperimenta preverjale eno izmed možnosti za njihovo spreminjanje. V raziskavi je sodelovalo 92 udeležencev, ki so bili starejši od 45 let in zaposleni na različnih delovnih mestih v Sloveniji.

Rezultati so pokazali, da so pri starejših zaposlenih najbolj prisotni metastereotipi, ki se nanašajo na njihovo izkušenost, prisotnost strahu pred tehnologijo in počasno učenje novosti. Med eksperimentalno skupino, ki je bila izpostavljena pozitivnim informacijam o starejših zaposlenih in kontrolno skupino, ki ni bila izpostavljena pozitivnim informacijam, ni prišlo do razlike v stopnji zaznanih negativnih stereotipov.

Povzetek ugotovitev si lahko preberete na spodnjem plakatu, vabljeni pa tudi k branju članka z naslovom Metastereotipi starejših zaposlenih: pot do spremembe.