»Če ni dela, imaš prazen možgan«: Zaposlovanje beguncev in migrantov

Migracije spremljajo človeštvo že od nekdaj. Če bi danes sešteli vse ljudi, ki živijo izven meja svoje države, bi skupaj tvorili peto največjo državo na svetu. Znotraj te skupine posameznikov je 22 milijonov s statusom begunca. Tako migranti kot begunci so ranljiva socialna skupina, ki se sooča s tveganjem brezposelnosti in revščine, zato je pomembno, da to temo naslovimo. Delo je človekova pravica, dolžnost, pa tudi vrednota. Posameznikom omogoča, da dobijo svojo vlogo ter postanejo aktivni člani družbe. V filmčku je predstavljen primer dobre prakse zaposlovanja beguncev in migrantov ter izzivi, s katerimi se soočajo.

V študijskem letu 2017/18 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani (smeri grafična in medijska tehnika ter grafične in interaktivne komunikacije) pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in asis. Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Špela Dermol, Nina Drev, Rebeka Kovačec, Janina Števlaj in Gaja Vatovec so tako posneli filmček z naslovom Zaposlovanje beguncev in migrantov.

V kolikor vas zanima več, vabljeni tudi k branju bloga Begunci so tukaj – delo kot pravica, dolžnost, vrednota, integracija.