Kaj motivira Slovence za delo v tujini?

Delo je eden izmed pomembnih in ključnih sestavnih delov našega življenja. Kadar se odločamo, kje bomo delali, pri kom bomo delali in kaj bomo delali, vpliva na našo odločitev vrsta različnih dejavnikov, med drugim tudi motivi. Ti vplivajo na naše pomembne življenjske odločitve, skupaj z vrednotami, ki nam predstavljajo nek cilj oz. ideal, h kateremu stremimo in za katerega si prizadevamo.Karmen Vajngerl je v svojem magistrskem delu z naslovom Odločitev za delo v tujini v povezavi z osebnimi vrednotami zanimalo, kateri motivi odločitve za delo v tujini so najviše izraženi pri Slovencih, ki delajo in živijo v tujini, ali obstajajo razlike v izraženosti motivov med posamezniki, ki so odšli na delo v tujino samoiniciativno in posamezniki, ki so bili na delo v tujino poslani preko delovne organizacije v Sloveniji, v kateri delajo, katere vrednote so pomembne Slovencem pri delu v tujini, ter ali obstaja statično pomembna povezanost med posameznimi vrednotami in motivi odločitve za delo v tujini.

Ugotovila je, da so najviše izraženi motivi odločitve za delo v tujini pri Slovencih na delu v tujini boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici, vpliv na kariero in možnost za razvijanje znanj in spretnosti. Obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti motivov med skupinama posameznikov, pri čemer je najviše izražen motiv pri posameznikih, ki so na delo v tujino odšli samoiniciativno, boljše karierne priložnosti v državi gostiteljici, pri posameznikih, ki so bili na delo v tujino napoteni, pa motiv vpliv na kariero. Vrednota, ki je obema skupinama Slovencev najbolj pomembna, je zdravje.

Če želite pridobiti še več informacij o motivih odločitve za delo v tujini in o tem, kaj je nadalje Karmen Vajngerl še ugotovila, si lahko preberete njeno magistrsko delo, ki ga najdete tukaj.