Sindikalizem v Sloveniji

Sindikalizem združuje zaposlene v organizirano skupino ljudi, ki se zavzema za izboljšanje delovnih pogojev na svojem delovnem mestu. Začetki organiziranih sindikatov segajo v obdobje industrializacije, njihov razmah v 20. stoletju pa so zaznamovala različna revolucionarna vrenja. Slovenija pri tem ni nobena izjema, zato so študenti z videoposnetkom želeli, sprva osvetliti zgodovinsko plat, nato pa se osredotočiti na stanje danes. Stare sindikalne centrale so se razlomile v poklicne organizacije in zdi se, da je današnji svet, zaradi ekonomskih zahtev ter vedno bolj individualnih karier, sindikatom vedno manj naklonjen.

Psihologija se je v tujini veliko ukvarjala s sindikati, pri nas pa še sedaj v največji sindikalni centrali ni zaposlenega niti enega psihologa. Kakšna so vprašanja, izzivi, zahteve in kaj lahko pri tem naredi psiholog, izveste v spodnjem posnetku.

V študijskem letu 2017/18 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani (smeri grafična in medijska tehnika ter grafične in interaktivne komunikacije) pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in asis. Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Hana Fabjan, Minka Harej, Nac Kaker, Ana Reberc in Blaž Uršič so tako posneli filmček z naslovom Sindikalizem v Sloveniji.