Ali se zaposleni v zdravstvu razlikujejo v delovni zavzetosti?

Delovna zavzetost je pozitivno, izpolnjujoče, na delovno mesto vezano mentalno stanje. Je pomemben konstrukt tako na organizacijskem nivoju kot tudi na nivoju blagostanja posameznika, saj se povezuje z absentizmom, delovno zmožnostjo in izgorelostjo.

Pa se delovna zavzetost razlikuje med zaposlenimi v zdravstvu? Na to vprašanje so želele odgovoriti študentke psihologije v svoji raziskavi. Primerjale so tri starostne skupine (X, Y in »baby boom« generacije).

In kaj so pokazali rezultati? Različne starostne skupine zaposlenih v zdravstvu se ne razlikujejo v delovni zavzetosti. Prav tako se delovna zavzetost moških zaposlenih v zdravstvu ne razlikuje od zavzetosti žensk. Zaključimo lahko, da spol, starost in drugi demografski dejavniki najbrž niso ustrezni oz. dovolj kompleksni konstrukti za pojasnjevanje razlik v delovni zavzetosti.

Podrobnosti raziskave si lahko preberete v članku in na spodnjem plakatu (kliknite na sliko za povečavo).