Priročnik Duševno zdravje na delovnem mestu

Priročnik Duševno zdravje na delovnem mestu so pripravili v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, in sicer v okviru projekta Znanje za zdravje delavcev.


Priročnik Duševno zdravje na delovnem mestu

Nekaj okvirnih informacij o priročniku pa iz uvodnih besed k priročniku, Ade Hočevar Grom, predstojnice Centra za razvoj in preučevanje zdravja, NIJZ:

“Priročnik daje uvid v posamezne duševne motnje in duševne bolezni, predvsem pa nakazuje izhodišča za preprečevanje in obvladovanje stresa in depresije, ki sta najpogostejši motnji. Dragoceni so vaje in vprašalniki, ki bralcu pomagajo razumeti počutje in raven stresa ter ga seznanijo z različnimi tehnikami sproščanja, čuječnosti, reševanja problemov, vse z namenom krepitve dobrega počutja in reševanja stisk na delovnem mestu in širše. Priročnik je namenjen delodajalcem in zaposlenim, saj je za doseganje uspeha ključno sodelovanje obojih. Prav tako pa je treba promocijo duševnega zdravja vključiti v celosten pristop k povečevanju in spodbujanju varnosti in zdravja ter dobrega počutja zaposlenih na delu. Ta priročnik je lahko pri tem v pomoč.

Za posledicami psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu trpi več kot četrtina zaposlenih v Evropski uniji. V številnih državah članicah Evropske unije se povečuje izostajanje z dela zaradi težav z duševnim zdravjem. Poleg izostajanja z dela so posledice duševnih motenj tudi manjša delovna storilnost, manjša motivacija in večja fluktuacija. Delodajalci so zakonsko zavezani upravljati vse vrste tveganj, povezanih z varnostjo in zdravjem delavcev, vključno s tveganji za njihovo duševno zdravje. Vendar pa je promocija duševnega zdravja ključna, saj vlaganje v duševno zdravje in dobro počutje delavcev prinaša koristi tako organizacijam kot zaposlenim.”