Stališča zaposlenih do digitalizacije dela

Infografika: Mara Milič

Digitalizacija dela predstavlja eno izmed ključnih tem vseh poslovnih pogovorov, seminarjev in okroglih miz in brez dvoma postaja del našega poslovnega vsakdana. Podjetja in korporacije se zavedajo, da digitalne revolucije ne bodo mogle prespati in da poti nazaj ni.

V Sloveniji trenutna situacija kaže na to, da večina družb še nima sodobno urejenega poslovanja organov vodenja in nadzora. Družbe zanjo v tem delu ne zagotavljajo ustrezne varnosti pošiljanja in dostopa do gradiv, prav tako pa ne zagotavljajo komuniciranja. Trend naprednejšega pristopa glede digitalizacije poslovanja je možno opaziti predvsem na bančnem in zavarovalniškem področju, vedno več pa je tudi drugih organizacij, ki se zavedajo nujnosti digitalizacije in iščejo primerne ukrepe.

Kakšna pa so do digitalizacije dela stališča zaposlenih?


Literatura:
Združenje nadzornikov Slovenije. (b.d.) Digitalizacija dela nadzornega sveta. Pridobljeno s strani: https://www.zdruzenje-ns.si/stroka/vodenje-in-delo-ns/digitalizacija-ns/