Težave in ovire sodobnih zaposlenih žensk

Ob dnevu žena, 8. marcu, smo se odločili, da tokratno temo posvetimo ženskam in njihovem položaju na trgu dela. O diskriminaciji na podlagi spola smo že pisali, danes vas pa vabimo k branju in ogledu infografike, ki naslavlja probleme in ovire sodobnih zaposlenih žensk.


Avtorica: Tinkara Bolta

Ada Lovelace, ki je napisala 1. računalniški program, Jessica Watson, ki je sama objadrala svet in Malala Yousafzai, najmlajša dobitnica Nobelove nagrade so le nekatere izmed neverjetnih žensk v zgodovini. Ne glede na pomembnost njihovih odkritij, njihov pogum ali genialnost, pa so bile ženske od nekdaj podcenjevane in pogosto pozabljene. Čeprav se je tekom let veliko spremenilo in danes veliko žensk igra ključne vloge na področju dela, pa se še vedno spopadajo s številnimi ovirami in izzivi na delovnem mestu. Nekaj ključnih problemov, s katerimi se soočijo ženske danes, povzemamo v infografiki.

Infografika o ženskah na delovnem mestu

Viri:

Catalyst. (2007). The Double-bind Dilemma for Women in Leadership: Damned If You Do, Doomed If You Don’t.

Evropski parlament (6. 4. 2020). Podatki o razlikah v plačah med spoloma. https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20200227STO73519/podatki-o-razlikah-v-placah-med-spoloma-infografika

Favilli, E., in Cavallo, F. (2016). Good Night Stories for Rebel Girls. Penguin Random House.

Fitzgerald, L. F. (1993). Sexual harassment: Violence against women in the workplace. American Psychologist, 48(10), 1070–1076. https://doi.org/10.1037/0003-066X.48.10.1070

Glass ceiling. (b.d.). APA Dictionary of Psychology. https://dictionary.apa.org/glass-ceiling

Sundaresan, S. (2014). Work-Life Balance – Implications for Working Women. OIDA International Journal of Sustainable Development, 7(7), 93–102. https://ssrn.com/abstract=2505439

Weindorfer, A. (3. 3. 2023). 8. marec, mednarodni dan žensk. Statistični urad Republike Slovenije. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10969