Povezanost deloholizma zaposlenih z zadovoljstvom z življenjem ter ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem

Deloholizem bi lahko definirali kot prekomerno in nekontrolirano potrebo po neprestanem delu, ki lahko slabi zdravje, srečo in medsebojne odnose. Mnogo raziskav je sicer dokazalo negativni vpliv deloholizma na druga področja življenja, vendar pa ugotovitve niso povsem skladne in enoznačne. Več o tej temi si lahko preberete v diplomskem delu Urške Čufer.