Učinkovit sistem nagrajevanja v javni upravi s poudarkom na nedenarnih nagradah

V študijskem letu 2013/14 so študenti Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič raziskovali področje učinkovitega sistema nagrajevanja v javni upravi s poudarkom na nedenarnih nagradah ter na koncu pripravili predstavitev (v Power Point Showu – .pps). V predstvitev so poleg uvodnega teoretičnega dela vključili tudi razne povezave do lastnih in tujih video posnetkov ter rezultate lastnih krajših eksploratornih raziskav o obravnavani temi. Ob koncu so podali predloge za še učinkovitejše in bolj uspešno delo v organizacijah javne uprave.

Sistem nagrajevanja kot element spodbujanja uspešnosti organizacije mora delovati usklajeno in mora vsebovati tako denarno kot nedenarno nagrajevanje ter druge dodatke in ugodnosti pri delu. Več o sistemu nagrajevanja si lahko preberete v naslednjem prispevku.