Učinkovito upravljanje z raznolikostjo pri zaposlovanju v javnem sektorju

V študijskem letu 2013/14 so študenti Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič raziskovali področje učinkovitega upravljanja z raznolikostjo pri zaposlovanju v javnem sektorju ter na koncu pripravili predstavitev (v Power Point Showu – .pps). V predstvitev so poleg uvodnega teoretičnega dela vključili tudi razne povezave do lastnih in tujih video posnetkov ter rezultate lastnih krajših eksploratornih raziskav o obravnavani temi. Ob koncu so podali predloge za še učinkovitejše in bolj uspešno delo v organizacijah javne uprave.

Raznolikost v zaposlovanju je ključni potencial, saj ponuja neprecenljiv spekter možnosti; je vir kreativnosti in inovativnosti ter gonilo napredka in razvoja pravičnejše družbe. Več o tem, kako učinkovito upravljati z raznolikostjo pri zaposlovanju v javnem sektorju si lahko preberete v naslednjem prispevku.