Vpliv psihofizičnih dejavnikov – mobinga na učinkovitost zaposlenih v javnem sektorju

V študijskem letu 2013/14 so študenti Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič raziskovali področje vpliva psihofizičnih dejavnikov – mobinga na učinkovitost zaposlenih v javni upravi ter na koncu pripravili predstavitev (v Power Point Showu – .pps). V predstvitev so poleg uvodnega teoretičnega dela vključili tudi razne povezave do lastnih in tujih video posnetkov ter rezultate lastnih krajših eksploratornih raziskav o obravnavani temi. Ob koncu so podali predloge za še učinkovitejše in bolj uspešno delo v organizacijah javne uprave.

Definicija mobinga med drugim zajema osebne napade ali napade na posameznikovo zasebno življenje z zasmehovanjem, žaljivimi opazkami ter podobnim in verbalne grožnje ter kritiziranje, vpitje ali sramotenje v javnosti. Več o tem kakšen vpliv ima mobing na učinkovitost zaposlenih si lahko preberete v naslednjem prispevku.