Vpliv prezentizma na učinkovitost dela

V študijskem letu 2013/14 so študenti Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič predstavili pojem prezentizem ter na koncu pripravili predstavitev (v Power Point Showu – .pps). Gre za relativno nov koncept na področju psihologije dela. Gre za posameznike, ki so sicer na delu, vendar so odsotni, saj so bodisi bolni, ali kako drugače nesposobni, da bi opravljali delo brezhibno. Tukaj si lahko preberete in pogledate več o tem pojavu.