Kreativno reševanje problemov v času omejevanja virov

»When external resources are scarce, you have to go within yourself to tap the most abundant resource, human ingenuity, and use that ingenuity to find clever ways to solve problems with limited resources.« (Navi Radjou)

Navi Radjou se ukvarja s t.i. »jugaad« (dobesedni prevod: improvizirana rešitev), ki ga opisujejo tudi s pojmom varčna inovacija (ang. frugal innovation). Gre za sposobnost ustvarjanja ekonomske in socialne vrednosti z omejenimi sredstvi. Začetniki varčne inovacije so organizacije v razvijajočih se trgih, ki so našle načine, kako priti do večje vrednosti kljub omejenim virom.

V svojem govoru Navi Radjou poda primere podjetij po vsem svetu, ki uporabljajo načela varčne inovacije (model manj za več). Poleg tega opozarja, da zahodne države uporabljajo nasprotne načine inovacije: več za več. Kljub temu prevladujočemu modelu na zahodu, pa najdemo podjetja, ki že prevzemajo načela varčne inovacije (npr. Danone, Siemens). Poleg tega Navi Radjou navaja primere podjetij iz razvitih držav ter držav v razvoju, ki skupaj soustvarjajo rešitve z načeli varčne inovacije, ki so koristne za človeštvo.

Navi Radjou na koncu govora poda tri načela varčne inovacije, ki se jih morajo organizacije držati, da naredijo več z manj sredstvi.