Organizacijska psihologija danes in jutri

Pravijo, naj bodo znanstveniki, raziskovalci tisti, ki so korak pred prakso. Lahko je tako misliti ali govoriti, storiti pa po navadi mnogo teže. Ljudje, ki delujejo na raziskovalnem področju, pogosto nimajo dovolj ustreznih oziroma praktičnih informacij, da bi lahko tvorno sodelovali z ljudmi iz gospodarstva. Avtorji knjige Organizacijska psihologija danes in jutri pa želijo ta odnos spreminjati v prid vseh nas in naše družbe na splošno. Prav s tem namenom je nastala znanstvena monografija, ki vam jo v nadaljevanju predstavljamo.

SLIKA1

Avtorji so jo oblikovali v sodelovanju s študenti drugega letnika magistrskega študija psihologije v študijskih letih 2013/14 in 2014/15. V pričujoči znanstveni monografiji tako predstavljajo zanimiva in aktualna področja, ki jih morda že poznate oz. jih v vaši organizaciji že izvajate. Hkrati pa vam z veseljem predstavljajo nekatera nova področja, katerih teorija vam lahko pomaga pri postavljanju temeljev za nove učinkovite organizacijske prakse.

Posamezna poglavja so po vsebini razdeljena v štiri tematske sklope. V prvem so se usmerili k iskanju odgovora, kako ljudje delujemo v delovnem okolju. V drugem pišejo o praksah, ki dolgoročno oblikujejo organizacijsko kulturo – od uvajanja sprememb, prek sodelovanja z zunanjimi izvajalci, do terapevtskih in drugih pristopov pri svetovanju in reševanju konfliktnih situacij – ter o učinkovitem usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Tretji sklop je namenjen pristopom, ki jih uporabljamo za različne oblike podpore zaposlenim, naj gre za višjo delovno učinkovitost ali zahtevnejše poslovne situacije. V zadnjem sklopu pa se psihološka spoznanja prepletajo s področjem informatike, tako pri predstavljanju novega poklica za upravljanje odnosov zaposlenih na medmrežju kot na splošno s prehajanjem kadrovskega in izobraževalnega področja na uporabo novih informacijskih tehnologij.

Brez naslova

 

 

 >>Knjiga Organizacijska psihologija danes in jutri predstavlja aktualno branje za študente, ki jih zanimata kadrovsko področje in psihologija, namenjena pa je tudi vsem kadrovskim strokovnjakom in vodjem, ki želijo biti pri svojih pogledih in znanjih moderni. In ne le to – včasih tudi pred časom! <<

Dr. Eva Boštjančič

 

 

 

 

Bolj radovednim in vedoželjnim bralcem, ki si o omenjenem delu želijo pridobiti več informacij, pa svetujemo klik na spodnjo povezavo: http://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/organizacijska_psihologija