Psihologija dela / Stres in izgorelost / Zdravje in dobro počutje

Osebnost, zadovoljenost temeljnih psihičnih potreb in psihično blagostanje brezposelnih

Pri večini ljudi brezposelnost povzroča stres, ki nadaljnje povzroči nižje psihično blagostanje, in sicer preko zmanjšanja temeljnih psihičnih potreb. O osebnosti, zadovoljenosti temeljnih psihičnih potreb in psihičnem blagostanju brezposelnih je pisala Mateja Hergula v svoji magistrski nalogi. O psihičnem blagostanju in o tem, kakšne so funkcije zaposlitve ter temeljne psihične potrebe, si lahko preberete v zagovoru magistrske naloge.