NOVOST: Knjiga “Delo v tujini” tudi v e-obliki

Piše: Sanja Sever

20. januarja letos smo študenti magistrskega študija psihologije pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič v sodelovanju z Oddelkom za psihologijo Univerze v Ljubljani izvedli brezplačno enodnevno strokovno konferenco z naslovom Tujina, moja službena domovina – iz znanosti v prakso (psihološka podpora zaposlenim, ki odhajajo na delo v tujino). Konferenca je z množično obiskanostjo odprla nadvse aktualno področje, ki ga pri napotitvi na delo v tujino organizacije pogosto zanemarjajo.

Logo-beli-brezobroba

V sklopu konference so se zvrstila številna krajša predavanja, določene vsebine so bile predstavljene na posterjih, organizirana pa je bila tudi okrogla miza z uglednimi gosti različnih strok. Dotaknili smo se številnih izzivov, ki jih prinaša delo v tujini. Med drugim smo predstavili strahove Slovencev pred odhodom, govorili  o selekciji kandidatov za delo v tujini, o vsebini podpore zaposlenim pred odhodom, med samim bivanjem v tujini in po vrnitvi ter seveda o usklajevanju dela in družine. Osrednji gost konference je bil dr. Boyd Johnson z Univerze Wesleyan v Indiani (ZDA), ki nam je predstavil raziskovanje kulturne inteligentnosti kot enega ključnih predpogojev za učinkovito in uspešno delo v novih kulturah. Pridružili so se mu tudi ostali strokovnjaki: psihologinja mag. Saša Fajmut, svetovalka za kadre v NLB, psihologinja Maja Žlender in teolog Franci Kokalj, ki sodelujeta s slovensko vojsko pri nudenju psihološke podpore slovenskim vojakom v tujini, in drugi.

Za potrebe tega strokovnega dogodka smo izdali tudi lastno monografijo z naslovom Delo v tujini – priložnost ali tveganje (iz psihološke znanosti za slovensko prakso). Prejeli so jo vsi udeleženci konference, vendar smo se zaradi aktualnosti tematike in uporabnosti zbranih spoznanj odločili, da pripravimo tudi brezplačno elektronsko verzijo, v kateri je dodan še prispevek raziskave o izzivih in strahovih Slovencev o delu v tujini.

Vabljeni k branju!

Delo-v-tujini-e-verzija-naslovnica