Kako zmanjšamo stres na delovnem mestu

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Anja Godec, Katarina Slevec, Klara Vrbnjak, Jovana Đukić in Maša Pušnik so posnele kratek film z naslovom Kako zmanjšamo stres na delovnem mestu. V filmu predstavljajo, zakaj se pojavi stres na delovnem mestu in štiri različne tehnike, ki nam lahko pomagajo pri spoprijemanju z njim.

Vabljeni k ogledu!