Kako izbrati pravega kandidata med zaposlenimi za delo v tujini?

Izbira zaposlenih za delo v tujini, ki ga je in ga bo vedno več, je zelo pomembna zaradi velikih stroškov podjetij, ko zaposlene napotujejo v tujino, ti so posebej visoki, če izberejo napačnega kandidata. V magistrski nalogi je avtorico zato zanimalo, ali je mogoče s poznavanjem osebnostnih lastnosti in nekaterih drugih značilnosti napovedovati, kateri zaposleni se bodo v tujini bolje prilagodili in bodo bolj zadovoljni z življenjem. Rezultate lahko preverite v magistrski nalogi Delovna kariera v tujini in osebnost, katere avtorica je Franja Žišt.