Spreminjanje delovnih nalog slovenskih organizacijskih psihologov skozi čas

Področje psihologije dela in organizacije se, kot vsa znanstvena področja, nenehno razvija, in sicer na podlagi raziskovalnega dela in njegovih rezultatov, zaradi različnih situacijskih dejavnikov ter trendov in potreb, ki prihajajo iz organizacijskega okolja. Namen raziskave je bil primerjati delovne naloge psihologa, zaposlenega na področju dela in organizacije, nekoč in danes. Rezultate smo primerjali s podobnimi že objavljenimi slovenskimi in tujimi raziskavami. Rezultati študije kažejo, da je danes delo psihologov v organizacijah bolj raznoliko in bolj usmerjeno k individualnim oblikam dela (npr. psihološko merjenje, svetovanje, motiviranje) kot nekoč. Pogosteje delajo v mednarodnem okolju ter neposredno z zaposlenimi in vodji. Udeleženci so podali tudi priporočila psihologom, ki delajo oziroma želijo delati na področju psihologije dela in organizacije.

Članek v celoti lahko  najdete tukaj.

history_of_travel_nursing_1

Vir:

  • Boštjančič, E. in Laimiš, A. (2016). Spreminjanje delovnih nalog slovenskih organizacijskih psihologov skozi čas. Psihološka obzorja, 25, 38-47.