Anksioznost: kako jo lahko preprečimo na selekcijskem intervjuju?

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Viktorija Smole, Tanja Repič, Stanislava Grachova, Tjaša Bergant Smailagić in Jerneja Sotlar so posnele kratek film z naslovom Anksioznost: kako jo lahko preprečimo na selekcijskem intervjuju?. V videu so želele pokazati, kaj anksioznost je in kako se kaže na selekcijskem intervjuju ter kako jo lahko zmanjšamo oziroma preprečimo.

Vabljeni k ogledu!