Čustvena okužba

Ali menite, da vaše razpoloženje ne vpliva na druge? In da razpoloženje drugih ne vpliva na vas? Potem se motite, saj vpliv na vaša čustva in na čustva drugih poteka preko fenomena, ki se imenuje čustvena okužba!

S filmčkom “Čustvena okužba” so avtorji skušali predstaviti, kako se čustva posameznika, natančneje vodij, prenašajo na sodelavce. Prikazan je sam prenos čustev in kako določeno razpoloženje vpliva na nekatere aspekte dela (produktivnost, generiranje idej, komunikacija). Prav tako so v filmčku predstavljene intervence, ki preprečujejo, da bi slabo razpoloženje zavihralo med delavci.

V študijskem letu 2016/17 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Neža Jus, Sabina Kramarič, Milena Tkachenko Gašparin in Tea Tomažin so tako posnele kratek film z naslovom Čustvena okužba.

Vabljeni k ogledu na povezavi!

Screen Shot 2017-09-10 at 13.49.56