50+ Ni ovira, je dobra izbira!

13. februarja je potekala novinarska konferenca na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer je bilo govora o projektu 50+ Ni ovira, je dobra izbira!, ki se osredotoča na tematiko zaznav, zaposljivosti, zaposlovanja in ravnanja s starejšimi od 50 let.

Staranje delovne sile v Evropi in Sloveniji

V Evropi se rojeva vse manj otrok, povečuje pa se delež starejših. To velja tudi za Slovenijo, saj se danes letno v povprečju rodi 10.000 manj otrok kot pred 50-imi leti. Če je bilo v Sloveniji leta 2012 starejših od 65 let 16, 8 % vseh prebivalcev, bo leta 2060 že skoraj 30 % vseh prebivalcev naše države starih 65 let ali več. Staranje delovne sile ter vedno večji delež starejših prebivalcev pa ne postavlja pod vprašaj le vzdržnosti obstoječega pokojninskega sistema in trg dela, marveč tudi socialno politiko, oblike medgeneracijske solidarnosti in zaposlovanja ter ravnanja z zaposlenimi. Raziskave kažejo, da se bo delež starejših delavcev v prihodnjih desetletjih še povečeval. Z izzivi vedno starejšega prebivalstva se soočamo tudi v Sloveniji. V letu 2000 smo v primerjavi z EU še imeli višji delež mladih (15–29 let) in nekoliko nižji delež starejših (65 let in več). Leta 2020 bo slika obrnjena – delež mladih bo pod povprečjem EU, delež starejših pa nad njim.

Slovenski projekt

Pobudnica ter vodja projekta, Karin Elena Sánchez, direktorica KAETRIDE, in predstavniki treh projektnih partnerjev: mag. Jurij Snoj, generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izr. prof. dr. Eva Boštjančič, vodja Katedre za psihologijo in organizacijo dela Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine, so spregovorili o namenih in ciljih projekta ter lansirali vseslovensko raziskavo, s katero bodo pri lastnikih, direktorjih, članih uprave, kadrovskih strokovnjakih ter zaposlenih in brezposelnih 50 in večletnikih preverili zaznave, zaposljivost, zaposlovanje in ravnanje s starejšimi od 50 let. Vsi prisotni so si enotni:

Na generacijo 50+ je zaradi demografskih sprememb – podaljševanja življenjske in delovne dobe ter oživljenega gospodarstva – potrebno še kako računati. O starejših obstajajo številni stereotipi, ki pa so brez realne osnove. Generacija 50+ ima številne prednosti, ki jih je mogoče izkoristiti skozi medgeneracijsko sodelovanje, načrtno delo s starejšimi za razvoj in krepitev njihovih kompetenc ter prilagoditvijo delovnih mest. Pri zaposlovanju ni pomembna starost, zato od starosti h kompetencam, od stereotipov k prednostim, od izključevanja k vključevanju.

Značilnosti starejših zaposlenih

Po raziskavah in izkušnjah dr. Eve Boštjančič imajo starejši zaposleni kar nekaj prednosti pred mlajšimi: so čustveno stabilni in zreli, zelo delovni, zvesti, imajo širšo socialno mrežo, so modri, preudarni z veliko izkušnjami ter tudi bolj umirjeni. Ker pa delo kot vrednota ni cenjeno, začnejo hitreje razmišljati o upokojitvi. Zato je tako zelo pomembno, da je delavec, ne glede na svojo starost proaktiven. Pomembno je, da samoiniciativno vlaga vase ter da je samozavesten in se zna pri delodajalcu prodati. Na teh področjih starejšim manjka samozavesti.

V okviru projekta 50+ – Ni ovira! bo izvedena tudi vseslovenska raziskava, osredotočena na dva vidika: zaposlene in delodajalce. Če želite prispevati h kakovostnim zaključkom raziskave, vas vabimo, da rešite spodnji vprašalnik, v kolikor ustrezate pogojem:

– prvi vprašalnik je namenjen direktorjem oz. lastnikom podjetja, članom uprave ali kadrovskim strokovnjakom: https://www.1ka.si/a/155064

– drugi vprašalnik je namenjen posameznikom, starim 50 let in večhttps://www.1ka.si/a/155910

 

 

In naj zaključimo z besedami pobudnice in vodje projekta: »Če nam je všeč ali ne, bo na starejše od 50 let treba še kako računati, zato je najbolje, da se osredotočimo na njihove prednosti; predvsem pa, da že danes začnemo aktivno delati na razvoju kompetenc prihodnosti tistih, ki bodo 50 let stari čez 10, 20 ali celo 30 let.«